Ο θάνατος, ο θρήνος και οι τιμές

.
Λένε ότι κλείνει ο κύκλος, ο κύκλος της ζωής
Ο άνθρωπος γεννιέται, ζει και πεθαίνει
Επιστρέφει από κει που ήρθε
Άλλοι λένε στην ανυπαρξία, άλλοι λένε σε άλλη διάσταση ζωής
Κανείς δεν γνωρίζει, μόνον πιστεύει

Το πριν συναντά το μετά
Το πριν τη γέννηση και το μετά το θάνατο γίνονται ένα

Γεννήτορας το πριν, δάσκαλος το μετά
Η ζωή, το παιδί μαθητής, τους γεφυρώνει

Γέννηση, ζωή, θάνατος
Το ένα χωρίς το άλλο δεν υπάρχει

Γιατί να χαίρεται κανείς με το ένα και να θλίβεται με το άλλο;

Ο γεννήτορας και ο δάσκαλος διακρίσεις δεν κάνουν
Το παιδί είναι παιδί και τίποτα άλλο
Ο μαθητής είναι μαθητής και τίποτα άλλο

Άλλο το ένα παιδί και άλλο το άλλο παιδί
Να τα συγκρίνει δεν μπορεί
Δεν βαθμολογεί το μαθητή
Άλλα τα μαθήματα του ενός και άλλα του άλλου

Γιατί να ξεχωρίζει κανείς το ένα παιδί απ΄τά άλλο;

Γιατί να τιμά τον ένα μαθητή και όχι τον άλλο;

Advertisement
This entry was posted in Εμμετρα, Νέα Εποχή, Στάση ζωής. Bookmark the permalink.